กทม.ซื้อเครื่องดับเพลิงแจกชุมชนทั่วกรุงฯ จำนวน 5 หมื่นถัง

กทม.ซื้อเครื่องดับเพลิงแจกชุมชนทั่วกรุงฯ จำนวน 5 หมื่นถัง

            รายงานข่าวเรื่องความคืบหน้าโครงการจัดซื้อเครื่องดับเพลิง สำหรับนำมาแจกจ่ายให้กับชุมชนทั่วพื้นที่กรุงเทพมหานคร ระบุว่า ขณะนี้คณะกรรมการได้กำหนดหลักเกณฑ์สำเร็จเป็นที่เรียบร้อยแล้ว เช่น ต้องมีเครื่องหมาย มอก.รับรองขนาดบรรจุผงเคมี ที่ต้องมีปริมาณไม่ต่ำกว่า 6.8 กก. และขนาดบรรจุผงเคมีไม่ต่ำกว่า 9.07 กก. มีค่าความสามารถในการดับเพลิงไหม้ไม่ต่ำกว่า 6A20B

โดยเครื่องดับเพลิงที่นำมาแจกจ่ายทั้งหมดนั้น ต้องมีรายงานการทดสอบจากหน่วยงานของรัฐ ได้แก่กรมวิทยาศาสตร์ บริการกระทรวงวิทยาศาสตร์ เป็นต้น ส่วนตัวถังนั้น ต้องถูกทำขึ้นจาดวัสดุที่เหมาะสมและสามารถทนทานต่อความดันได้ ตามมาตรฐานมอก.332-2537 และมีความหนาของวัสดุไม่น้อยกว่า 1 มม. สำหรับชนิดคาร์บอนไดออกไซด์ ต้องมีขนาดไม่ต่ำกว่า 10 ปอนด์ และต้องผ่านมาตรฐาน UL หรือมีประสิทธิภาพดีกว่าชนิดโฟม มีเครื่องหมายรับรองมอก.882-2532

ส่วนชนิดเคมีสูตรน้ำนั้น ต้องมรขนาดบรรจุของสารดับเพลิงผสมกับน้ำไม่ต่ำกว่า 6 ลิตร พร้อมกับมีความสามารถในการดับเพลิงไม่น้อยกว่า 6A20B และต้องผ่านการทดสอบจากหน่วยงานภาครัฐ ได้แก่ กรมวิทยาศาสตร์บริการกระทรวงวิทยาศาสตร์ฯ เป็นต้น

โละของเก่า บรรจุเครื่องดับเพลิงใหม่ทั้งหมด

นอกจากนี้แล้ว ตัวถังของเครื่องดับเพลิงทุกชนิดยังต้องทำมาจากวัสดุที่เหมาะสมและทนต่อความร้อนได้อย่างมีประสิทธิภาพ น้ำตาที่ใช้ต้องได้มาตรฐาน UL หรือดีกว่าขนาดบรรจุไม่ต่ำกว่า 10 ปอนด์ และมีขนาดบรรจุไม่ต่ำกว่า 15 ปอนด์ ส่วนการรับประกันนั้น ต้องมีระยะเวลารับประกันไม่ต่ำกว่า 1 ปี และผู้ขายต้องทำหน้าที่เข้าตรวจสอบเป็นประจำอย่างน้อย 2 ครั้ง

สำหรับการนำไปติดตั้ง ต้องติดตั้งในบริเวณที่มองเห็นได้ชัดเจน เพื่อให้สามารถหยิบจับไปใช้งานได้อย่างสะดวก ห้ามติดตั้งในจุดที่มีอุณภูมิสูง มีความชื้น หรือสกปรกได้ง่าย เช่น ตากแดด ตากฝน หรือจุดกำเนิดความร้อน และต้องติดตั้งเว้นระยะห่างจากพื้นถึงปลายคันบีบไม่เกิน 1.50 เมตร ห้ามนำไปติดตั้งบนพื้นที่ที่ไม่มีภาชนะรองรับ

ส่วนเครื่องดับเพลิงเก่า ต้องมีการโละเปลี่ยนใหม่ทั้งหมด หากพบว่าผงเคมีจับตัวกันเป็นก้อน นอกจากนี้ ต้องมีการตรวจสอบสายฉีด โดยการปลดล็อคขยับขึ้นลงว่าสายยังยืดหยุ่นไม่แตกหัก หรือรั่ว หากเป็นชนิด คาร์บอนไดออกไซด์ ต้องนำไปตรวจสอบด้วยการชั่งน้ำหนักด้วย เพื่อตรวจสอบปริมาณสารภายใน

คาดว่าจะใช้เวลาไม่นาน ในการสั่งซื้อเครื่องดับเพลิงไม่นาน

ทั้งนี้ ทางด้านสำนักการคลังได้พิจารณาแล้ว ได้ข้อสรุปว่าเป็นหลักเกณฑ์การจัดหา ที่ สปภ.ได้ทำการปรับปรุงนั้น จัดเป็นหลักเกณฑ์ที่หน่วยงานสามารถจัดซื้อได้ตามท้องตลาดทั่วไป ประกอบกับมีผู้จำหน่ายหลายรายเห็นชอบในหลักเกณฑ์ดังกล่าว ด้วยการใช้งบประมาณราว 80 ล้านบาทจัดซื้อประมาณ 50,000 ถัง ซึ่งคาดจะใช้ระยะเวลาประมาณ 3 เดือนในการจัดซื้อจ้าง จากนั้นก็จะจำไปแจกจ่าบให้กับชุมชนต่าง ๆ ต่อไป.