ข้อควรรู้ของการเลือกซื้อกล้องวงจรปิด

          กล้องวงจรปิดมีให้เลือกหลากหลายยี่ห้อโดยแต่ละยี่ห้อก็จะมีการใช้งานที่หลากหลายให้เหมาะสมกับสถานที่ที่ใช้ เช่น โรงงานอุตสาหกรรม คอนโดมิเนียม ที่พักอาศัย ดังนั้นการเลือกใช้กล้องวงจรปิดควรคำนึงถึง คือ

  • ระบบของกล้อง CCTV โดยปัจจุบันจะใช้เพียง 2 ระบบ คือ ระบบ CCIR หรือ ระบบ PAL และ EIA ซึ่งระบบ CCIR เป็นระบบมาตรฐานยุโรป ซึ่งเป็นระบบที่เหมาะกับประเทศไทยที่สุด หรือถ้าหากจำแนกตามลักษณะของการใช้งาน ก็คือ กล้องวงจรปิดแบบในอาคาร และกล้องวงจรปิดแบบนอกอาคาร จะแตกต่างกันกับแบบในอาคารเพราะแบบนอกอาคารจะใช้วัสดุที่ทนแดดและกันฝนได้ดีกว่า
  • รูปแบบของกล้องวงจรปิด ซึ่งในปัจจุบันจะมี 2 รูปแบบด้วยกัน โดยสามารถเลือกใช้ได้ตามความเหมาะสม ดังนี้ รูปแบบที่กล้องสามารถปรับหมุนทิศทางได้ เป็นกล้องที่สามารถหมุนได้รอบทิศทางในการจับภาพโดยรอบบริเวณที่มีการติดตั้งกล้อง และรูปแบบที่ติดคงที่ไม่สามารถหมุนได้ ซึ่งเป็นกล้องที่ไม่สามารถขยับได้จะจับภาพได้เพียงเฉพาะเจาะจงในจุดที่ติดกล้องเท่านั้น
  • ความละเอียดของภาพ กล้องวงจรปิดจำเป็นจะต้องมีความละเอียดคมชัดของภาพซึ่งจะต้องขึ้นอยู่กับรับภาพ เช่น ความละเอียดของภาพแบบมาตรฐาน โดยจะต้องอยู่ประมาณ 330-380 TV LINE แต่หากภาพที่มีความละเอียดสูง จะอยู่ที่ประมาณ 400-550 TV LINE
  • เลนส์ที่ติดมากับกล้อง ซึ่งกล้องวงจรปิด CCTV ทุกตัวจะมีเลนส์ติดมากับตัวกล้อง โดยเลนส์ที่ติดมากับตัวกล้องจะมีขนาด 2.4 – 16 mm. โดยเลนส์จะเป็นตัวกำหนดความกว้าง-ไกล โดยเลนส์ที่มองได้ไกลแต่จะเห็นภาพไม่กว้าง และเลนส์ที่มองภาพได้กว้างก็อาจจะเห็นภาพไม่ได้ไกล โดยทั้งนี้ขึ้นอยู่กับวัตถุประสงค์ในการใช้งาน

          หากจะซื้อสินค้าจะต้องมีการทดสอบคุณภาพ โดยจะต้องไปที่ร้านเพื่อเลือกสินค้าและทดลองการทำงานของกล้อง แล้วจึงค่อยตัดสินใจในการซื้อสินค้าโดยให้เหมาะสมกับวัตถุประสงค์ในการใช้งาน

 

สามารถซื้อสินค้าหรือข้อมูลได้ที่ : flowcctv.com/โปรโมชั่น-กล้องวงจรปิด.html