สิ่งที่ควรรู้ก่อนเลือกซื้อตู้เย็น

               ตู้เย็นถือเป็นเครื่องใช้ไฟฟ้าที่สำคัญอย่างหนึ่งที่ทุกบ้านจะต้องมีเพราะมีความจำเป็นอย่างมาก ด้วยประโยชน์ใช้สอยด้านการเก็บความเย็น ซึ่งสามารถนำสิ่งของต่างๆไปแช่เพื่อรักษาความสดให้อยู่ได้นานยิ่งขึ้น เช่น อาหาร ผัก ผลไม้ ซึ่งสามารถถนอมอาหารไว้ไม่ให้เน่าบูดได้เป็นอย่างดี แต่ตู้เย็นเป็นเครื่องใช้ฟ้าที่มีการเสียบปลั๊กเพื่อใช้งานตลอดเวลา จึงทำให้เกิดคำถามเกี่ยวกับการเลือกใช้หรือการใช้งานอย่างไรให้ประหยัดไฟได้มากที่สุด

                การเลือกซื้อตู้เย็นควรจะเลือกซื้อกี่คิว โดยการคิดขนาดของตู้เย็นจะต้องคำนวณจากความจุภายในโดยวัดความกว้าง ความสูง และลึกโดยใช้หน่วยเป็นฟุต จากนั้นก็มาคูณกันจนได้หน่วยเป็นคิว ซึ่งการเลือกใช้จะต้องดูจำนวนคนภายในบ้าน คือ หากภายในบ้านมีสมาชิกไม่เกิน 3 คน ควรเลือกตู้เย็นขนาด 6-10 คิว แต่ถ้ามีสมาชิกมากกว่า 3 คนแต่ไม่เกิน 5 คนควรเลือกขนาด 10-15 คิว โดยอาจจะมีทั้งแบบ 1 – 2 ประตู ถ้าหากมีสมาชิก 6 คนขึ้นไป ตู้เย็นควรไม่ต่ำกว่า 15 คิว ราคาอาจจะค่อนข้างสูงแต่ก็คุ้มค่ากับการใช้งานในระยะยาว เมื่อได้ตู้เย็นขนาดที่ต้องการการใช้ตู้เย็นก็ถือเป็นเรื่องสำคัญเช่นกัน โดยมีวิธีง่ายๆดังนี้

  • ไม่ควรแช่อาหารที่มีความร้อนใส่ในตู้เย็น เพราะจะทำให้ตู้เย็นทำงานหนักมากขึ้นเพื่อผลิตลมเย็นรักษาอุณหภูมิคงที่อยู่เสมอ
  • ไม่ควรแช่อาหารในช่องแช่แข็งมากเกินไป ช่องแช่แข็งเป็นส่วนที่ทำให้ตู้เย็นกินไฟค่อนข้างมาก หากมีการจัดเก็บอย่างเป็นระเบียบจะทำให้ความเย็นกระจายไปได้ในทุกส่วนทำให้ใช้ไฟฟ้าไม่มากจนเกินไป
  • ไม่ควรตั้งตู้เย็นใกล้กับเครื่องใช้ไฟฟ้าอื่น เพราะเครื่องใช้ไฟฟ้าประเภทอื่นๆแย่งไฟฟ้าเพื่อใช้งานทำให้ตู้เย็นทำงานหนักมากขึ้น และเกิดค่าใช้จ่ายสูงที่ตามมา
  • ละลายน้ำแข็ง ควรละลายน้ำแข็งและทำความสะอาดอยู๋เสมอ เพื่อระบายสิ่งของที่ไม่จำเป็นออกไปทำให้ตู้เย็นมีการไหลเวียนที่ดีขึ้น
  • ไม่ควรเปิดตู้เย็นบ่อยๆ เนื่องจากการเปิดตู้เย็นในแต่ละครั้งทำให้เราสูญเสียลมเย็นที่ไหลออกมามากซึ่งทำให้ต็เย็นต้องทำงานหนักเพื่อผลิตลมเย็นมาทดแทน ทำให้สิ้นเปลืองไฟฟ้า พลังงานโดยเปล่าประโยชน์