เครื่องเติมอากาศบำบัดน้ำเสียพลังแสงอาทิตย์ ฝีมือนักศึกษาอาชีวะ

เครื่องเติมอากาศบำบัดน้ำเสียพลังแสงอาทิตย์ ฝีมือนักศึกษาอาชีวะ

            สำนักงานคณะกรรมการอาชีวศึกษา (สอศ.) ดำเนินการติดตั้งเครื่องเติมอากาศและบำบัดน้ำเสีย พลังงานแสงอาทิตย์ ซึ่งเป็นนนวัตกรรมบำบัดเสียของอาชีวศึกษา ที่ถูกสร้างขึ้นมาเพื่อทดสอบคุณภาพน้ำในคลองเปรมประชากร ตามโครงการในพระราชปณิธาน สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร พลังอาชีวะจิตอาสา เปรมประชา คลองรังสิตพัฒนา

การลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมการทำงานของเครื่องเติมอากาศดังกล่าว ที่มีผู้อำนวยการเขตหลักสี่ร่วมสังเกตการณ์ ได้กล่าวว่า สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา (สอศ.) ได้สร้างนวัตกรรมในการบำบัดน้ำเสียในคลอง ที่ได้ดำเนินการและบูรณาการร่วมกับหลายมหาวิทยาลัย เพื่อทำให้เกิดประสิทธิภาพ ประสิทธิผล และมีความสอดคล้องกับนโยบายอาชีวศึกษา ที่มุ่งผลิตผู้เรียนให้กลายมาเป็นกำลังสำคัญของประเทศ

เครื่องเติมอากาศพลังแสงอาทิตย์ สามารถส่งผลการตรวจผ่านมือถือได้

ด้วยเหตุนี้ สถานการศึกษาที่อยู่ในสังกัด สังกัด สอศ. จึงได้ร่วมกันสร้างนวัตกรรมดังกล่าวขึ้นมา โดยมีวิทยาลัยเทคนิคพระนครศรีอยุทยา ที่สร้างเครื่องกลเติมอากาศในน้ำชนิดเติมออกซิเจนแบบตีบนผิวน้ำ จำนวนทั้งสิ้น 4 เครื่อง เครื่องกลเติมอากาศในน้ำชนิดพ่นน้ำพุจำนวน 1 เครื่อง

นอกจากนี้ ยังมีการติดตั้งชุดอุปกรณ์ส่งสัญญาณให้กับเครื่องเติมอากาศทั้งหมด ซึ่งมีหน้าที่ส่งรายงานคุณภาพน้ำที่บำบัดผ่านระบบมือถือทุก ๆ 4ชั่วโมง และประดิษฐ์นวัตกรรมชุดไฮบริดทั้งหมด ในกรณีที่พลังงานแสงอาทิตย์มีไม่เพียงพอต่อการทำงาน ระบบก็จะทำการตัดไฟฟ้าทันที

รวมถึงยังมีการสร้างนวัติกรรมเครื่องวัดค่าออกซิเจนในน้ำ ที่สามารถส่งสัญญานรายงานผ่านระบบเครือข่ายแสดงผลผ่าน Smart Phone เพื่ออำนวยความสะดวกในการเก็บตัวอย่างน้ำในคลองเปรมประชากรมาทดสอบ ในทุก ๆ 20 นาที ตลอดระเวลา 2 ชั่วโมง และทำการจดบันทึกสถิติปริมาณออกซิเจนในน้ำ ตลอดระเวลาการติดตั้ง

เครื่องเติมอากาศและนัวตกรรมต่าง ๆ จะถูกติดตั้งตลอดระยะทาง 30 กิโลเมตร

วิทยาลัยเทคนิคพระนครศรีอยุทยานอกจากมีการสร้างเครื่องเติมอากาศแล้ว ยังมีการสร้างเรือดูดเลย เรือเก็บและกำจัดผักตบชวา สิ่งปฏิกูล ในคลองรังสิต จำนวน 1 เครื่อง ส่วนวิทยาลัยการอาชีพบางสะพาน มีการสร้างนวัตกรรมเครื่องกลเติมอากาศในน้ำชนิดแบบตีน้ำบนผิวน้ำ และปล่อยน้ำผ่านกังหัน จำนวน 1 เครื่อง วิทยาลัยเทคนิคนครนายก มีการสร้างนวัตกรรมเครื่องกลเติมอากาศชนิดเติมออกซิเจนแบบตีน้ำบนผิวน้ำ จำนวน 1 เครื่อง และเครื่องกลเติมอากาศชนิดเติมออกซิเจนแบบควักน้ำ จำนวน 1 เครื่อง สุดท้ายวิทยาลัยเทคนิคระยอง ก็มีการผลิตสาร EM ชนิดน้ำและชนิดก้อนลูกบอล บำบัดน้ำในคลอง และมอบหมายให้วิทยาลัยเทคนิคดอนเมือง ทำหน้าที่บำรุงและดูแลรักษาทำความสะอาดเครื่องนวัตกรรม ทุก ๆ 15 วัน ซึ่งนัวตกรรมที่ถูกรังสรรค์โดยฝีมือนักศึกษาอาชีวทั้งหมด จะถูกนำมาติดตั้งตลอดระยะทาง 30 กิโลเมตร.