เช่าจอ LED ควรเลือกเหมาะสมกับการใช้งาน

เช่าจอ LED ควรเลือกเหมาะสมกับการใช้งาน

            ในการเช่าจอ LED ทุกครั้ง สิ่งแรกที่ต้องเลือกคือ การกำหนดขนาดความชัดของระบบการแสดงผลของภาพ ควรคำนึงถึงระยะห่างของการมองเห็นระหว่างจอภาพกับตัวผู้ชม สำหรับรุ่นที่ผู้คนส่วนใหญ่เลือกใช้นั้น ได้แก่ P3 P5 P10

ทั้ง สามรุ่นนี้ได้รับความนิยมสูงสุดในการเลือกเช่าจอ LED โดยรุ่น P3 นั้น จอLED จะให้ระยะการมองชัดเจนที่สุดช่วง 3 เมตรขึ้นไป ส่วน P5  =  จะมีระยะการมองเห็นชัดสุดตั้งแต่ 5 เมตรขึ้นไป และ P10 =  จะมีระยะการมองเห็นชัดสุดตั้งแต่ 10 เมตรขึ้นไป

เช่าจอ LED INDOOR (ภายใน) หรือ OUTDOOR (ภายนอก) แบบไหนดีกว่า?

หากต้องการเช่าจอ LED แบบ INDOOR นั้น โดยส่วนมากการใช้งานจะต้องเว้นระยะห่างจอกับตัวผู้ชม ที่ต้องไม่ไกลกันมาก ตั่งแต่ 3 เมตรขึ้นไป ซึ่งจอ LED แบบ INDOOR นั้น จะเน้นหนักไปในเรื่องของความคมชัดการแสดงผลของภาพเป็นหลัก

หากเลือกเช่าจอ LED แบบ OUTDOOR โดยส่วนมากการใช้งานจะต้องเว้นระยะห่าง ระหว่างจอกับตัวผู้ชมที่มีระยะทางค่อนข้างไกล ตั่งแต่ 5 เมตรขึ้นไป นอกจากนี้จอจะต้องเจอกับแดด หรือความสว่างที่ตกกระทบจอ ทำให้จอLED แบบ OUTDOOR จึงเน้นเรื่องความสว่างและสามารถกันน้ำได้เป็นหลัก

ก่อนเช่าจอ LED ต้องกำหนดขนาดที่ต้องการ

1.ก่อนลือกเช่าจอ LED ต้องเดินดูบริเวณสถานที่ หากเป็นงานแบบ INDOOR ต้องระวังเรื่องควาสูงของจอให้ดีเสมอ

2.ตรวจสอบดูขนาดของเวที หากงานที่จัดมีเวที ระยะความยาวของจอ LED ไม่ควรมีความยาวเลยเวที

3.ตรวจดูระยะการมองเห็น หากต้องการให้ผู้เข้าชมมองเห็นได้จากระยะไกล ๆ ควรเลือกใช้จอ LED ที่มีขนาดใหญ่ โดยมีขนาดที่แนะนำคือ ต้องมีความสูง 3 เมตร ยาว 5 เมตร (3 x 5m) / สูง 4 เมตร ยาว 7 เมตร (4 x 7m) / สูง 5 เมตร ยาว 9 เมตร (5 x 9m) เนื่องจากไฟล์ภาพและวิดิโอส่วนมากจะเป็น 16 : 9 ซึ่งขนาดจอที่แนะนำจะทำให้ภาพที่ออกมาได้สัดส่วนที่เหมาะสมที่สุด

การเช่าจอ LED ใช้เวลาติดตั้งนานเท่าไหร่

หากเลือกเช่าจอ LED ที่มีขนาดไม่เกิน 30 ตารางเมตร จะใช้ระยะเวลาในการติดตั้งประมาณ 2-4 ชั่วโมง โดยขึ้นอยู่กับสิ่งเหล่านี้เป็นหลัก

1.รูปแบบการติดตั้ง

2.ความสะดวกในการโหลดของเข้าในพื้นที่จุดติดตั้ง

3.ความพร้อมของจุดที่ต้องการติดตั้ง