ข้อควรระวังสำหรับการติดตั้งกล้องวงจรปิด

ข้อควรระวังสำหรับการติดตั้งกล้องวงจรปิด

ข้อควรระวังสำหรับการติดตั้งกล้องวงจรปิด             กล้องวงจรปิดมีข้อดีมหาศาล แต่ก็ควรพึงระวังในการจัดหามาใช้งาน เพราะพึ่งได้รับข้อมูลมาว่ามีบริษัทจัดจำหน่ายตัวกล้องบางราย เก็บรหัสเพื่อการเข้าถึงข้อมูลของลูกค้าทางออนไลน์ไว้เป็นการส่วนตัว และนำไปเผยแพร่ให้กับลูกค้าหรือบุคคลอื่นได้รับรู้โดยไม่ผ่านการอนุญาต จึงทำให้บุคคลภายนอกสามารถเข้าถึงข้อมูลของลูกค้าที่เคยใช้บริการติดตั้งกล้องวงจรปิดรายอื่นได้ ถือเป็นเรื่องอันตรายมาก เพราะอาจเป็นเหตุให้เสียทรัพย์สินได้ในเวลาต่อมา จากข้อมูลของวิทยากรบรรยายหลักสูตรการป้องกันและปราบปรามการทุจริตภายในองค์กรของหอการค้าไทยและอีกหลายหน่วยงาน รวมถึงภาครัฐ มีรายละเอียดเกี่ยวกับกล้องวงจรปิด มานำเสนอต่อผู้อ่านเพื่อเป็นสิ่งเตือนใจก่อนดังนี้ พิษภัยจากกล้องวงจรปิด – คนขายอุปกรณ์ และช่างติดตั้งกล้องวงจรปิด หากคิดทุจริตเก็บรหัสส่วนตัวในการเข้าถึงตัวกล้องของลูกค้าเอาไว้ โดยไม่แจ้งให้รับทราบ หลังจากนั้นก็เข้าถึงข้อมูลของลูกค้าทางออนไลน์ หรือนำข้อมูลของลูกค้าไปเผยแพร่โดยไม่ได้รับอนุญาต ทำให้บุคคลอื่นรับรู้ข้อมูลความเคลื่อนไหวภายในอาคารสถานที่ได้ – นำข้อมูลเหล่านั้นไปทำซ้ำและไปเผยแพร่ทางอินเตอร์เน็ต ทำให้เกิดความเสียหายต่อชื่อเสียงหรือได้รับความอับอาย โดยเฉพาะการไปทำซ้ำลงในดีวีดีหรือวีซีดี เพื่อนำไปจำหน่ายเป็นหนังเรทเอ็กซ์ เรทอาร์ ตามตลาดมืดที่มีอยู่คับคั่ง เช่น บ้านหม้อ วิธีเก็บรักษากล้องวงจรปิดหรือฮาร์ดดิสด้วยความปลอดภัย การบันทึกภาพพร้อมเสียงควรอย่างยิ่งที่จะจัดเก็บไว้ในที่ปลอดภัย ยากต่อการเข้าถึงและการลักขโมย นอกจากนี้การลบข้อมูลกล้องวงจรปิดควรคิดให้ดีก่อน เช่นในอดีตที่ผ่านมามีเรือนจำแห่งหนึ่งได้ทำการลบข้อมูลในฮาร์ดดิส ซึ่งถือเป็นหลักฐานชิ้นสำคัญ จึงทำให้ไม่สามารถจับตัวคนทำความผิดเกี่ยวกับยาเสพติดได้ ขั้นตอนการเข้าถึงกล้องวงจรปิดอย่างปลอดภัย Read More …